Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei

Viaţa Sf. Ap. şi Ev. Matei

Sfântul Matei, înainte de a fi chemat la apostolat a fost vameş la vama din Capernaum (Mc.2,14-20).

La chemarea Mântuitorului, el a părăsit ocupaţia de vameş şi a urmat lui Iisus cu credinţă, împărtăşind soarta celorlalţi Apostoli.

Ca şi ceilalţi Apostoli, a primit mandatul de a propovădui Evanghelia şi a boteza pe toţi cei ce vor crede în Iisus (Mt. 28,19-20; Mc.16,15); a fost binecuvântat de Mântuitorul, împreună cu ceilalţi Sfinţi Apostoli, înainte de înãlţarea Sa la ceruri (Lc.24,50-51); a luat parte la alegerea Sf. Apostol Matia în locul lui Iuda vânzătorul (Fapte 1,13) şi era împreună cu ceilalţi Sfinţi Apostoli în ziua Cincizecimii, când s-a pogorât peste ei Duhul Sfânt (Fapte 2,1-4).

După praznicul Cincizecimii şi alegerea celor şapte diaconi (Fapte 6,2 şi 6), el a propovăduit Evanghelia în Iudeea, organizând multe comunităţi creştine dintre evreii care credeau şi se botezau.

Sf. Ap. Matei a luat parte la Sinodul din anul 49 (Fapte 15,6) iar înainte de persecuţia lui Irod Agripa I, a scris Sfânta sa Evanghelie în limba ebraică, dialectul aramaic, vorbind de Mântuitorul şi de Sfinţii Apostoli (Fapte 21,40) pentru comunităţile din Iudeea.

Sfânta Evanghelie scrisă de Sf. Ap. Matei a fost tradusă şi în limba greacă, înainte de anul 70, când a fost dărâmat Ierusalimul.

Tradiţia ne spune că Sf. Ap. şi Ev. Matei a propovăduit învăţătura Mântuitorului Hristos mezilor, parţilor şi ar fi ajuns până în Etiopia şi India şi a suferit moarte de martir prin foc în cetatea Mirmina din ordinul împăratului parţilor, care s-ar fi creştinat apoi, datorită unei minuni săvârşite de sfintele moaşte ale Sfântului, şi ar fi luat numele de Matei, în amintirea Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei.

Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte printre martiri în ziua de 16 noiembrie.

Pin It on Pinterest

Share This