Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi anunţă a opta ediție a OLIMPIADEI DE RELIGIE 2 Aprilie & 14 Mai 2017  

Mitropolia Ortodoxă Română din cele două Americi anunţă a opta ediţie a OLIMPIADEI DE RELIGIE. Olimpiada de religie reprezintă un concurs de excelenţă care se adresează copiilor din parohiile Mitropoliei noastre, cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru Religie. Participarea la această olimpiadă este opţională şi individuală.

Copiii, între 8-18 ani înscrişi sau nu în programul Şcolilor parohiale, pot participa la olimpiadă la nivelul uneia dintre cele două categorii de vârstă.

Aceste categorii sunt:

 • Între 8-12 ani
 • Între 13-18 ani

OLIMPIADA DE RELIGIE din 2017 va avea ca temă generală: „Rolul modelelor spirituale. Sfințenia – împlinirea omului.” Etapele, datele şi locul desfăşurării olimpiadei.

 • Etapa locală (parohie)
  • Va avea loc Duminica 2 Aprilie 2017, Duminica a cincea din Postul mare.
  • La etapa parohială pot participa şi filiile acolo unde este cazul.
  • Olimpiada este de preferabil să aibă loc după Sf. Liturghie.
 • Etapa pe centru metropolitan
  • Va avea loc în Duminica a cincea după Paști, 14 Mai 2017.
  • Centrele Metropolitane si parohiile arondate sunt după cum urmează:
   • Toronto area – va fi găzduită de parohia Sf. Petru și Pavel, Kitchener ON (parohiile din Ontario mai puțin Windsor și Ottawa)
   • Montreal area- va fi găzduită de Catedrala Sf. Ioan Botezătorul, Montreal QC (parohiile din Quebec plus Ottawa)

Tematica pentru olimpiadă atât la etapa pe parohie cât şi la cea metropolitană este constituită din programa analitică pentru Școlile parohiale ale Mitropoliei noastre pentru anul școlar 2016/2017.

Ea este următoarea: – pentru grupa între 8-12 ani:

  GRUPA B (8-12)
Sept. Ce este Sf. Scriptură sau Biblia? Cum citim Biblia? Dumnezeu Se face cunoscut oamenilor Revelația dumnezeiască în Vechiul Testament – pregătirea lumii pentru venirea Mântuitorului
Oct.

 

Dumnezeu – Creatorul: A. Crearea lumii și a omului – zilele Facerii B. Starea primilor oameni în Rai – Cunoașterea lui Dumnezeu prin natură și prin harul Său/ unirea cu El (Facerea 1&2) C. Despărțirea de Dumnezeu prin păcat a primilor oameni și urmările ei (Facere 3) – depărtarea de adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu; păcatul strămoșesc; urmările lui; Protoevanghelia; eliberarea prin Botez și pocăință.
Noi.

 

Cain și Abel – omenirea se afundă și mai mult în păcate (Facere 4&5) Potopul lui Noe – Dumnezeu salvează lumea de la pieire totală; Legământul lui Dumnezeu cu Noe (Facere 7-8) Avraam și cei Trei Ingeri la Stejarul din Mamvri – Legământul lui Dumnezeu cu Avraam (Facere 14& 15) Dumnezeu se descoperă lui Avraam (Facere 18) Avraam și Isaac – încercarea credinței. Preînchipuirea Jertfei Fiului lui Dumnezeu. (Facere 21-22)
Dec. Scara lui Iacov – legământul lui Dumnezeu cu Iacov. (Facere 28) Prevestirea Nașterii Domnului din Fecioara Maria
Ian.

 

Iosif și frații săi – iubirea jertfelnică pentru aproapele. Preînchipuirea Jertfei Mântuitorului Hristos pentru oameni. (Facere 37-44) Eliberarea poporului evreu din robia egipteană, prin Moise: A. Copilaria lui Moise și chemarea la misiune; rugul aprins B. Eliberarea poporului evreu din robia egipteană (plăgile Egiptului și jertfirea mielului) – preînchipuire a răscumpărării noastre prin Iisus Hristos.
Feb.

 

C. Trecerea minunată prin Marea Roșie; comparație între Paștele evreiesc și Paștele Creștinilor (Ieșire 1-15 selectiv) D. Decalogul – legământul lui Dumnezeu cu poporul evreu prin Moise. Poporul ales, preînchipuire a Bisericii. (Iesire 19-24) Recapitulare a poruncilor Decalogului. David și Goliat – smerenie și mândrie. Preînchipuire a Domnului Iisus, Care prin smerenie a învins pe cel răul. (1 Regi 17) Regele și Proorocul David. Patimile Domnului prevestite în Psalmii lui David (2 Regi; Psalmi – selectiv)

– pentru grupa între 13-18 ani:

  GRUPA C (13-18)
Sept. Sfințenia – împlinirea omului – ce înseamnă că Dumnezeu e Sfânt; chemarea omului de ajunge sfânt ca Dumnezeu; credință, nevoință (înfrânarea de bunăvoie de la patimi și dobândirea virtuților/ împlinirea poruncilor), primirea harului dumnezeiesc;

  Iisus Hristos – Sfântul Sfinților. Rolul modelelor spirituale pentru ajungerea la idealul creștin al sfințeniei – El S-a dat pe Sine Însuși pildă de urmat oamenilor; urmarea lui Hristos prin împlinirea voii lui Dumnezeu / purtarea Crucii personale, asemenea Lui; învățăm de la înaintașii noștri, sfinții, cum să ajungem sfinți; necesitatea unui îndrumător duhovnicesc în viața omului (preotul duhovnicesc).

Oct. Cultul de cinstire a sfinților în Biserica Ortodoxă – cunoașterea vieții sfântului, icoana, cinstirea moaștelor, rugăciuni, purtarea numelui sfântului etc., dar mai ales, urmarea pildei lor. Sf. Fecioară Maria – Maica Domnului: biografie; minuni; diferențe interconfesionale; cinstirea ei – sărbători închinate Maicii Domnului, reprezentari iconografice, rugăciuni închinate ei.
Nov. Sf. Mare Mc. Mina (11 Nov.) – ostasul lui Hristos; viață și minuni.

 

Dec. Sf. Ierarh Nicolae, arhiepiscolul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni (6 Dec.) Smerenia – virtute mântuitoare Sf. Arhidiacon Ștefan – primul martir creștin (27 Dec) Iubirea jertfelnica de Dumnezeu si de oameni – urmarea pildei Domnului
Ian Sf. Antonie cel Mare, începătorul vieții călugărești (17 Ian.) Vocația călugăriei (Modul și scopul vieții călugărești)

  Sf. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (1 Ian., 30 Ian.) Milostenia crestină; cum se face adevărata milostenie.

Feb. Sf. Ioan Casian din Dobrogea (29 Feb.) Cele șapte păcate capitale (enunțare, scurtă explicare)

  Sf. Mare mucenic și tămăduitor Pantelimon (27 Iul.) – viața și minuni

La etapa metropolitană, premiile I aduc participarea gratuită la tabăra de vară a Arhiepiscopiei din vara lui 2017 din Allegan, Michigan. Fiecare parohie şi centru metropolitan va avea un regulament precis cu privire la desfășurarea Olimpiadei. Mai multe informații se pot obține de la părintele Daniel Ene, secretar Eparhial și îndrumător al Comisiei de Educație a Sfintei noastre Mitropolii.

SUCCES TUTUROR !

Pin It on Pinterest

Share This